Operativní leasing

Operativní leasing je specifickým druhem pronajímání dlouhodobého hmotného majetku movitého, především pak motorových vozidel. Objednateli služby přináší vhodnější využití svého finančního kapitálu a cash flow. Operativní leasing do Evropy přišel ze Spojených Států Amerických, kde je společnostmi často využíván jako primární způsob zajišťování firemní mobility. Díky operativnímu leasingu se nemusíte starat o vlastní vozový park ani o veškeré úkony, které jsou jinak běžně v režii vlastníka vozidla. V České republice i nadále pokračuje fáze zavádění operativního leasingu.

V současné době dochází v této oblasti stále ke zvyšování povědomí manažerů o dostupných produktech, možnostech a o výhodách tohoto systému. Za posledních pět let u nás operativní leasing zaujímá stále vyšší podíl na trhu a povědomí o operativním leasingu se neustále zlepšuje.

Operativní leasing funguje na základě schválené smlouvy o dlouhodobém pronájmu vozidla. Dle standardů naší firmy se jedná zpravidla o jeden až čtyři roky. Šíře zajišťovaných služeb závisí na potřebách a zájmech objednatele. Stejně jako v případě krátkodobých pronájmů je vozidlo přistavováno do místa určení. Oproti krátkodobým pronájmům zahrnuje tato služba navíc i náhradní vozidlo v případě prováděné údržby smluveného vozu, nebo v případě nehody a podobných nepředvídatelných událostí.

 

Díky operativnímu leasingu můžete získat tyto výhody:

 • odpadá nutnost vytěžování vlastního personálu, díky tomu se můžete plně soustředit na vlastní výrobu, nebo portfolio služeb
 • přímá úspora nákladů potřebných ke správě a údržbě vlastního vozového parku
 • náklady za pronájem a provoz vozidla lze každý měsíc pravidělně uplatnit v účetnictví jako nákladové položky
 • dostáváte vůz podle vašich představ s výhodou užívání majetku třetí osoby. Díky tomu odpadá nutnost jeho vlastnictví, správy a především jeho následného prodeje, který zabere mnoho času i úsilí

 

FULL SERVICE operativní leasing zahrnuje následující služby:

 • nové vozidlo dle požadované specifikace
 • neomezený počet ujetých kilometrů
 • servisní prohlídky vozidla podle intervalů stanovených jeho výrobcem
 • sezónní pneumatiky
 • dálniční známku pro Českou republiku
 • emisní plaketu pro vjezd do center západoevropských měst
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • havarijní připojištění se smluvenou spoluúčastí
 • připojištění skel bez spoluúčasti
 • silniční daň
 • likvidace pojistných událostí s poskytnutím náhradního vozidla

 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY PROFESIONÁLNÍ PŘEPRAVA OSOB EXPRESNÍ PŘEPRAVA ZÁSILEK

NÁŠ VOZOVÝ PARK: